Skip to content
Biblioteca de la URV               Catàleg de la Biblioteca

Cerca avançada

Escriu la paraula o paraules que vols cercar i, si cal, selecciona els límits de cerca
Consells de Cerca
Cerca per frase Si voleu cercar frases completes, escriviu-les entre cometes.
Exemple : "països àrabs"
Comodins Podeu truncar les paraules per la dreta utilitzant un asterisc '*' que reemplaça d'1 a 5 caràcters, o dos asteriscos '**' per truncar il·limitadament. El signe d'interrogació '?' reemplaça un sol caràcter.
Exemples : environment* polic*, inter**, wom?n
Operadors booleans Utilitzeu "AND" (i) o "OR" (o) per a especificar múltiples paraules a qualsevol camp i en qualsevol ordre. Utilitzeu " AND NOT" (no) per a excloure paraules.
Exemple : valencia Y venezuela
Exemple : [atlantic O pacific) Y [ocea vida Y NO mamifers]
Operadors de proximitat Utilitzeu "NEAR" per a cercar paraules que es troben l'una prop de l'altra i en qualsevol ordre.
Exemple : universidad near compostela
Límits per Camp El límit per camp ocasiona que el sistema faci la cerca únicament als camps especificats.
Agrupció Els resultats de la cerca per paraula clau apareixen normalment agrupats per rellevància amb l'objectiu de mostrar a l'inici de la llista els títols més adients. Cada grup representa un nivell semblant de rellevància i, dins de cadascun els resultats estan ordenats per data o títol. Per a obtenir resultats no agrupats, redacteu una sintaxi complexa utilitzant els operadors booleans.
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
Pregunt@